Comparteix:

Comissions

Comparteix:

Membres

Els diferents membres de la delegació formen part de diferents comissions i grups de treball per repartir millor les tasques de la Delegació

al servei dels estudiants:

 

CURSOS

La Comissió de Cursos s'encarrega de gestionar els cursos que anualment ofereix la delegació com 

a suport d'eines d'informàtica, càlcul, disseny, imatge... necessàries per superar el grau en arquitectura!

 

VISITES

La comissió de Visites és la comissió encarregada d'organitzar visites a obres, a edificis que estudiem

a l'assignatura d'Història, exposicions, accions de cooperatives..

Com que l'eduació actual no contempla la part més pràctica de la docéncia ens hem de autogestionar!

 


 

ESPAIS-MATERIAL

La Comissió d'espais-material es l'encarregada de gestionar tot l'espai de la universitat del alumnes;

les aules d'estudis, la cafeteria, la Delegació, sala de maquetes etc..

 


LABORATORI D'IMPRESSIONS

El laboratori d'impressions està situat a la planta -1 i ofereix als estudiants de la ETSAB el servei

de copisteria. La comissió s'encarrega de servir de punt de contacte amb aquest órgan estudiantil.

 


CÀRRECS

Per questions burocràtiques la Delegació ha de tenir uns càrrecs electes de cara a la organització

de la UPC.

 

FOCO

La comissió serveix de punt de contacte amb l'associació de fotografía FOCO. Poden ser o no 

membres de la associació.

 

ESQUERDA

Activat al 2017 és el nostre col·lectiu feminísta de la ETSAB!

 

TIETA

La comissió de la TIETA s'encarrega d'organitzar trobades de totes les associacions, la

setmana de dia, les arquifestes etc. Amb la participació oberta i benvinguda de tots els alumes

de l'escola.

 


 

 

 

Comparteix:

Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…

Comparteix:

Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…

Comparteix:

Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…

Comparteix:

Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…

Comparteix:

Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…

Comparteix:

Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…

Comparteix:

Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…

Comparteix:

Descarrega Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa…