Comparteix:

Representació suprauniversitària

 

Concell de l'estudiantat

El Consell de l’Estudiantat (CdE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

és l’ens estudiantil que representa tots els estudiants i totes les estudiantes de la UPC,

i s'encarrega de la defensa dels drets de l'estudiantat. A més, impulsa iniciatives per a

la millora de la vida universitària, ja sigui acadèmica com associativa i d'oci.

 


 

Ministeri d'Exterior

És la comissió encarregada de participar en l'àmbit suprauniversitari de l'escola.

Tenir contacte amb altres universitats d'arreu del món, de com es treballa, de quins

moviments estudiantils hi ha..